Under den rådande Covid-19 pandemin sätter vi stopp för samtliga ej nödvändiga besök på hela företaget. Detta gäller också våra besök på andra företag. Detta gäller tillsvidare.